ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม สมุทรสาคร  

The One Place  
48/51  หมู่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Tel: 034 - 837464 - 6, 034 - 837744,  Mobile: 081 - 4092633 FAX: 034 - 837745

 

ที่พักแนะนำ